language select:   
Новини

ДОБРЕ ДОШЛИ

“Металстрой” АД е специализирана в изграждането на сгради от метални конструкции като предлага. както строителство така и изпълнение на отделни фази от изгражданите обекти. В това число проектиране в част «Конструкции», производство на метални конструкции, монтаж на метални конструкции, доставка на изолационни панели, монтаж на същите, част ВиК, част електро и други.

“Металстрой” АД разполага с две производствени бази оборудвани със специализирани машини за производство на метални конструкции. Първата база е с площ от 5000м2 закрита и открита, а втората е новопостроената на парцел от 30000кв.м, от които 7000кв.м закрита площ с цех за метални конструкции към момента, други 6000кв.м. предстои да бъдат застроени. Оборудвана е с най-нови и съвременни машини – специализирани за производство на метални конструкции.

Изпълняваните обекти с метални конструкции са в областта на:
• Енергетика
• Металургия
• Мостове от пътната и ж.п. инфраструктура
• Промишлени и Търговски сгради
• Обществени, селскостопански и всички други изпълнени от метални конструкции

“Металстрой” АД е в дългогодишно сътрудничество с редица международни строителни и други компании: Marcegaglia, Metecno, Lattonedil – в Италия; Corus, Elastron – в Гърция; Zeman & CO; Florporfile Arcelor Mittal и други.

Copyright 2009 © Metalstroy Inc. All Rights Reserved