language select:   

ПРОЕКТИ

Клиент: МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД
повече снимки
София, България
Описание: Реконструкция и пристройка на съществуващ Хангар 1 "Луфтханза Техник София"
Завършване: 2017 г.

Клиент: "Тони К" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Изработка и доставка на метална конструкция за обект: Многофункционална сграда със закрит гараж, спортна и тренировъчна зала, СПА с басейн "Тони К" ЕООД
Завършване: 2016 г.

Клиент: "СИМИД-АГРО" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Изработка и монтаж на метална конструкция на обект :"Завод за замразени тестени и хлебни изделия" - "СИМИД-АГРО" ЕООД
Завършване: 2015 г.

Клиент: "ОЙРОПАК" ООД
повече снимки
Попово, България
Описание: Изработка и доставка на метална конструкция за обекти: "Складова база" и "Кула за разположение на технологично оборудване и фундаменти на технологични бункери" на "Ойропак" ООД в гр. Попово
Завършване: 2015 г.

Клиент: "КЦМ" АД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Производство и доставка на метална конструкция за код 107-112’ Гранулация на шлака и мокра вентилация” и код 108”Съоръжения за охлаждане на пещта и гранулация” обект: Ново Оловно Производство, КЦМ АД
Завършване: 2014 г.

Клиент: Линде газ България ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Производство и доставка на метална конструкция за обект: "Инсталация за производство на газообразен кислород, на територията на КЦМ АД" - Линде газ България ЕООД - 110 т.
Завършване: 2013 г.

Клиент: "КЦМ" АД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Изработка и доставка на метална конструкция за Сграда на пещта и Инсталация за леене на олово в код 103-106, Ново Оловно Производство, КЦМ АД - 2200 т.
Завършване: 2013 г.

Клиент: FMW INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH
повече снимки
Южна Африка
Описание: Изработка на метална конструкция за обект New LIMESTONE PLANT Idwala Project - Южна Африка
Завършване: 2012 г.

Клиент: БАЛКАНСТРОЙ АД
повече снимки
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
Описание:

Производство и монтаж на метална конструкция за „Метро София ІІ – Участък МС Обеля – бул. Ломско Шосе – Пътен Възел Надежда”.

Завършване: 2011 г.

Клиент: Балканстрой АД
повече снимки
гр. София, България
Описание:

Подизпълнител на обект "Магазин Фантастико - Дружба 2" на фирма Балканстрой АД. Производство и монтаж на метална конструкция 100 тона, доставка и монтаж на ламарина за оставащ кофраж.

Завършване: 2010г.

Клиент: Салекс ООД
повече снимки
гр. София, България
Описание:

Изпълнител на обект "Складове, производство, офиси, магазин" на фирма "Салекс" ООД. Произовдство и монтаж на 70 тона конструкция, доставка  и монтаж на 4000кв.м. високопрофилна ламарина за покрив, доставка и монтаж на 800кв.м. ламарина за оставащ кофраж за етажна плоча за офис над магазин, доставка и монтаж на стенни панели 2500кв.м.

Завършване: 2010г.

Клиент: Асарел Медет
повече снимки
гр. Панагюрище, България
Описание:

Подизпълнител на обект "Реконструкция и Модернизация на Инсталация за Излужване" на МОК Асарел Медет в част метални конструкции. Производство и монтаж на метална конструкция - 460 тона. Конструкциите са произведени в специализирания завод на "Металстрой" АД

Завършване: 2010г.

Клиент:
повече снимки
София, България
Описание:

Главен Изпълнител на обект: "Складова База с Офиси на Фирма "Поликомп" ЕООД" - гр. София. РЗП на сградата - 9000 кв.м. Обекта е изпълнен изцяло с метална конструкция и панели по стени и покрив, ламарина за оставащ кофраж за етажите на административната сграда.

Завършване: 2009г.

Клиент: FMW Energieanlagenbau GmbH
повече снимки
Виена, Австрия
Описание:

Изработка на метална конструкция и полагане на специална антикорозионна защита. Ексепдиране с контейнери за обект на остров Тазмания - 230 тона.

Завършване: 2009г.

Клиент: "КАТРАТРЕЙД" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Доставка и монтаж на скара за обличане фасади и покрив на съществуваща сграда на фирма "Карлсберг - Шуменско Пиво". Доставмка и монтаж на ЛТ ламарина по фасади и покрив - 2500кв.м. Изработка и монтаж на окомплектовъчни детайли за оформяне прозорци.

Завършване: 2009г.

Клиент: "КЕС БЪЛГАРИЯ" ООД
повече снимки
София, България
Описание:

Изработка на метална конструкция - 75 тона. Монтаж на метална конструкция - 250 тона. Доставка и монтаж на покривни и стенни панели с минерална вата - 5000кв.м. на MARCEGAGLIA-Плоша и MARCEGAGLIA - Италия. Изработка и монтаж на 7бр. промишлени противопожарни врати с размери 6/6м. Обект: "Складова База на Кроношпан България в Ръвно Поле"

Завършване: 2008г.

Клиент: "ГОТМАР" ЕООД
повече снимки
Съединение, България
Описание:

Доставка на стенни, покривни и поликарбонатни панели за три различни обекта на фирмата - 13 780кв.м. Панелите са на фирмите METECNO - Италия; MARCEGAGLIA - Италия; POLYU - Италия.

Завършване: 2008г.

Клиент: "МИКС ПС"
повече снимки
София, България
Описание:

Доставка на стенни панели с пълнеж от минерална вата за хоризонтален монтаж на фирма MARCEGAGLIA - Полша - 2500кв.м. За обект на фирма "ЕЛИТ АВТО" ЕООД

Завършване: 2008г.

Клиент: "МИРЕКС-ДИМИТРОВ" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 40 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни сандвич панели на фирмите MARCEGAGLIA - Италия и LATTONEDIL - Италия - 1000кв.м. Изработка и монтаж на всички окомплектовъщи и завършващи профили по сградата.

Завършване: 2008г.

Клиент: "СТРОЙКОНСУЛТ"
повече снимки
Сливен, България
Описание:

Изработка и доставка на метална конструкция - 200 тона. Доставка на стенни и покривни сандвич панели на фирма METECNO - Италия - 3000 кв.м. Доставка на поликарбонатни панели на фирма POLYU - Италия и всички необходими детайли за монтирането им. За обект "Сервиз на Мерцедес - Дарс Ауто" - гр. Сливен

Завършване: 2008г.

Клиент: "СТРОЙКАР КМ" ООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 50 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни панели на фирма "LATTONEDIl" - Италия и на фирма "MARCEGAGLIA" - Италия - 1700кв.м. Изръботка и монтаж на окомплектовъщи профили по ъгли, бордове, врати и прозорци. Обект "Склад за Майонеза Краси и Минерална Вода" - гр. Варна.

Завършване: 2008г.

Клиент: "HSENERGIEANLAGEN" GmBh
повече снимки
Фрейзинг, Германия
Описание:

Проектиране, производство и монтаж на метална конструкция за "Котел за Изгаряне на Биомаса" на фирма "Монди Пакиджинг - Стамболийски" - 370 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни ЛТ ламарини с PVDF покритие за издръжливост в киселинна среда на фирма "MARCEGAGLIA" - Италия - 3500кв.м. Доставка и монтаж на система PVC улуци и водосточни тръби.

Завършване: 2008г.

Клиент: "АВТОСЕРВИЗ ИЗТОК" АД
повече снимки
София, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 60 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни панели на фирма METECNO - Италия и на фирма MARCEGAGLIA - Италия. Доставка и монтаж на поликарбонатни покривни панели на фирма POLYU - Италия - 2000кв.м. За обект: "Преустройство на Съществуващ Автосервиз"

Завършване: 2008г.

Клиент: "2Р-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 50 тона. Доставка и монтаж стенни и покривни панели на фирма MARCEGAGLIA - Италия и на фирма "LATTONEDIL" - Италия - 1800кв.м.  Доставка и монтаж на поликарбонатни панели за покрив на фирма POLYU - Италия. За обект: "Производствена и Складова База за Осветителни Тела"

Завършване: 2008г.

Клиент: "ЕТНА КАРГО" ЕООД
повече снимки
София, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 125 тона. Доставка и монтаж на покривни и фасадни панели, включително панели с минерална вата за вътрешни преградни стени на фирма METECNO - Италия. Изработка и монтаж на топлоизолирани олуци и окомплектовъщи профили.

Завършване: 2008г.

Клиент: "САЛЕКС" ООД
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Проектиране, производство и монтаж на метална конструкция - 230 тона. Доставка и монтаж на ламарина за оставащ кофраж - 1700кв.м. Доставка и монтаж стенни и покривни панели на фирма METECNO - Италия - 2000 кв.м. включително всички аксесоари и окомплектоъчни детайли за обект: "Производствено-Складова и Административна Сграда" - гр. Бургас

Завършване: 2008г.

Клиент: "ДЕЛИКАТЕС 2" ЕООД
повече снимки
Житница, България
Описание:

Цялостно изграждане на ново и модерно "Месопреработвателно Предприятие Житница". Изпълнение на Част "Вертикална Планировка", изпълнение на Част "ВиК". Проектиране, изработка и монтаж на метална конструкция - 200 тона. Доставка и монтаж на покривни и стенни изолационни панели на фирма METECNO - Италия. Доставка и монтаж на панели за вътрешни преградни стени и тавани на фирма ,MARCEGAGLIA - Италия. Доставка и монтаж на хладилни панели за хладилни камери на фирма CORUS - Гърция. Доставка и монтaж на стенни панели с минерална вата на фирма METECNO - Италия. Обща квадратура на панелите - 21200кв.м. Доставка и монтаж на индустриални секционни врати с ръкави, рампи, дограма, противопожарни врати и др.

Завършване: 2008г.

Клиент: "МЕТАЛСТРОЙ" АД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Цялостно изграждане на "НОВА МОДЕРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ". Проектиране, изработка и монтаж на метална конструкция - 300 тона; доставка и монтаж на стенни и покривни изолационни панели на фирма METECNO - Италия; доставка и монтаж на ЛТ ламарина над бояджийно; доставка и монтаж на поликарбонатни светлопропускащи покривни панели на фирма POLYU. Обща площ - 12 000 кв.м.

Завършване: 2008г.

Клиент: "ЕНА МЕТАЛ" ООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя;доставка и монтаж на стенни и покривни панели;доставка и монтаж на завършвавщи детайли и аксесоари;монтаж на подемни съоръжения;Обект:"Склад за метали"-гр.Пловдив

Завършване: 2007г.

Клиент: "НЕОКЛАСИК" ЕООД
повече снимки
Костинброд, България
Описание:

Доставка и монтаж стенни и покривни изолационни панели и ЛТ ламарина; включително зъвършващи профили и вътрешни изолирани олуци. Обща площ - 2600м2. Обект: "Предприятие за Дървообработване и Производство на Мебели"

Завършване: 2007г.

Клиент: "КЦМ" АД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция - 160 тона. Доставка и монтаж на ЛТ ламарина по стени и покрив - 5000м2; включително завършващи профили, дограма, олуци. ОБект: " Нов Склад за Суровини"

Завършване: 2007г.

Клиент: "ГБМ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
повече снимки
София, България
Описание:

Доставка и монтаж на стенни и покривни изолационни панели на фирма METECNO - Италия; включително завършващи профили и олуци. Обща площ  - 2300м2. Обект: "Цех за Мебелно Производство" - гр. Сливница

Завършване: 2007г.

Клиент: "ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ - ВАРНА" ООД
повече снимки
Варна, България
Описание:

Доставка и монтаж на стенни и покривни панели на фирма METECNO - Италия; включително завършващи окомплектовъщи профили. Обща площ - 2800м2. Обект: "Склад за Суровини към Съществуващ Цех за Захарни Изделия" - гр. Балчик

Завършване: 2007г.

Клиент: СД "АРДАСТРОЙ" ООД; "ЕКИП ХОЛДИНГ" ЕООД
повече снимки
Кърджали, България
Описание:

Доставка и монтаж на покривни сандвич панели на фирма METECNO и поликарбонатни светлопропускащи покривни панели на фирма POLYU. Обща площ - 4500 м2. Обект: Пазар на Производителите за Търговия на Едро с Пресни Плодове и Зеленчуци"

Завършване: 2007г.

Клиент: Епик Електроник Асембли
повече снимки
Ботевград, България
Описание:

Проектиране в част "Консрукции", заготовка и монтаж на метална конструкция - 600 тона.

Обект:"Производствена база на ЕПИК 3",гр.Ботевград

Завършване: 2007г.

Клиент: "ЛЕСОЦЕНТЪР" ООД
повече снимки
София, България
Описание:

Проектиране в част "Конструкции",заготовка и монтаж на метална конструкция.Доставка и монтаж на стенни и покривни изолационни панели,както и негорими панели с минерална вата за изграждане на складове и административна сграда;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари.Обект:"Складов комплекс,подготвителен участък и административна сграда на Лесоцентър"-гр.Бургас

Завършване: 2006г.

Клиент: "ПИРГОС ПЛАСТ" ООД
повече снимки
Българово, Бургаска Област, България
Описание:

Доставка на стенни и покривни изолационни панели, доставка на плокарбонатни светлопропускащи панели, доставка на завършващи профили и олуци. Обща площ - 2000кв.м. Обект: "Склад за Дограма"

Завършване: 2006г.

Клиент: "АРАБЕЛА ГЛАС ТРЕЙДИНГ"ЕООД
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя;доставка и монтаж на стенни и покривни панели;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари;Обект:"Производствено складов комплекс за производство на стъкло"-гр.Бургас

Завършване: 2006

Клиент: "КАМЕНИЦА" АД
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция по задания и технически проект на Възложителя - 50 тона ;доставка и монтаж на стенни и покривни панели;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари;обект:"Склад готова продукция"на фирма "Каменица"АД-гр.Пловдив

Завършване: 2006г.

Клиент: "БУЛМИКС 97"ООД
повече снимки
София, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя - 120 тона; доставка и монтаж на стенни и покривни панели;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари;Обект:"Автокомплекс Волво за товарни автомобили"-гр.София

Завършване: 2006

Клиент: "ТЕХСТРОЙ"
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя- 230 тона; доставка и монтаж на стенни и покривни панели - 3500м2;направа хидроизолация на покрив на част -шоурум;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари;Обект-"Автосервиз с диагностичен център "ПИТ СТОП" и административно битова сграда с магазин за авточасти за товварни и леки автомобили-гр.Бургас

Завършване: 2006

Клиент: "АБВ и СИН - ВАЛЕНТИН КОВАЧЕВ",
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя;доставка и монтаж на стенни и покривни панели;доставка и монтаж на завършващи детайли и аксесоари;Обект:"Предприятие за производство на мебели"-кв.Сарафово,гр.Бургас

Завършване: 2006

Клиент: "ИРИДА МС"
повече снимки
София, България
Описание:

Доставка и монтаж на високопрофилна ламарина с полиестелно покритие за плосък покрив;доставка и монтаж вата и направа на хиддроизолация и система за отводняване;доставка и монтаж на стенни панели,както и аксесоари и завършващи профили за тях;Обект:"Разширение на цех за производство на мебели УПИ VI 1983-модерно предградие София"-гр.София

Завършване: 2006

Клиент: "ЖАНЕТ 95"ООД
повече снимки
Несебър, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя;Обект:"Търговски Комплекс Несебър"- гр.Несебър

Завършване: 2006

Клиент: ЕТ"МИЛЕНА-БОРИС КИКЬОВ" гр.Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и техническия проект на Възложителя;доставка и монтаж на стенни и покривни панели от материал инокс,както и покривна ЛТ-ламарина;доставка и монтаж на хладилни панели за изграждане на камери;доставка и монтаж на антибактериални лайсни и аксесоари приложими за хранително-вкусовата промишленост;доставка и монтаж на звършващи и окомплектовъчни профили по сграда.Обект:"Разширение на цех за колбаси кв.Коматево-УПИ ХVII79"на фирма ЕТ"МИЛЕНА-Борис Кикьов"

Завършване: 2006

Клиент: "САРИС" ООД гр.Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Заготовка на метална конструкция съгласно задания и технически проект на Възложителя за обект :Производствено-складова база на фирма "СТИЛМЕТ"-гр.Пловдив

Завършване: 2006

Клиент: "Хаулърд Индастриал Системс Италия"
повече снимки
Войводиново, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция - 100 тона - съгласно задания и технически проекти на Възложителя. Доставка и монтaж на стенни и покривни панели на италианската фирма METECNO. Доставка и монтаж на завършващи окомплектовъщи профили за обект "Складово производствено хале на фирма "Хаулрд Индастриал Системс"

Завършване: 2005г.

Клиент: "ДАРС АУТО - БУРГАС"
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно проекти ан Инвеститора - 150 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни панели на италианската фирма METECNO - 2000кв.м. Доставка и монтаж на поликарбонатни панели за вътрешно осветление, спестяващи енергия за олект "Представителство на Мерцедес за югоизточна България - шоурум, търговска, административно-битова сграда с диагностичен център" на фирма "Дарс Ауто"

Завършване: 2005г.

Клиент: "ГОРУБСО" АД
повече снимки
Кърджали, България
Описание: Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задания и технически проекти на Възложителя. Доставка и монтаж на профилирана ЛТ ламарина от италия на фирма METECNO за обект "Склад на фирма "Горубсо"
Завършване: 2005г.

Клиент: "НЕОХИМ" АД
повече снимки
Димитровград, България
Описание: Доставка на трислойни стенни панели с пълнеж от минерална вата със специално PVDF покритие, което осигурява защита на повърхността на панелите срещу кесилинни изпарения в химична среда. Доставка на алуминиева дограма и секционни врати за обект "Турбогенераторна Станция" на "Неохим" АД
Завършване: 2005г.

Клиент: "СИЕНИТ" ООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Заготовка и монтаж на метална конструкция съгласно задание и технически проекти предоставени от Възложителя.Доставка и монтаж на ЛТ ламарина с полиестерно покритие за обект: "Дестилерия за етерични маслени култури" на фирма "Роза Импекс" - с. Златосел
Завършване: 2005г.

Клиент: "СИЕНИТ" ООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Доставка на високопрофилна ламарина на полската фирма FLORPROFILE - 6 500кв.м. Доставка на изолационни панели и синосуидална ламарина на италианската фирма METECNO - 2800кв.м. Доставка на всички допълнителни консумативи и аксесоари необходими за монтажа на ламарината, както и окомплектовъчни профили от алуминиева ламарина за обект "Магазин - KAUFLAND"
Завършване: 2005г.

Клиент: "ЕТНА КАРГО"
повече снимки
София, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция по проект на Инвститора - 80 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни сандвич панели на италианската фирма METECNO и всички консумативи за тях. Доставка и монтаж на завършващи окомплектовъщи профили по сградата на обект: "Складова и административна база Искър Юг"

Завършване: 2005г.

Клиент: "РБО"
повече снимки
Враца, България
Описание:

Изработка и монтаж на метална конструкция по проект на Инвеститора - 80 тона. Доставка и монтаж на стенни и покривни изолационни панели на фирма ISOLPACK. Доставка и монтаж на промишлени секционни врати. Доставка и монтаж на дограма и прозорци и направа на окачена структурна фасада.

Завършване: 2005г.

Клиент: ЛОБУТ АК
повече снимки
Самоков, България
Описание:

Изработка и монтаж метална конструкция; доставка и монтаж на стенни и покривни изолационни панели за обект "Търговски комплекс". Изпълнението включваше доставка и монтаж на окомплектовъчни профили за оформяне на ъгли, фуги, врати и прозорци по сградата. Обектът бе изпълнен по проекти на Инвеститора в рамките на уговорения срок. Застроена площ - 800 кв.м.

Завършване: 2005г.

Клиент: "РЕФАН" ЕООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Проектиране в част "Конструктивна", изработка и монтаж на метална конструкция, доставка и монтаж на стенни и покривни панели, за обект "Цех за опаковка на козметични продукти- Рефан". Обща РЗП на обекта - 1050 кв.м.
Завършване: 2005г.

Клиент: "МИКС ПС" ООД
повече снимки
София, България
Описание: Доставка на стенни панели с пълнеж от минерална вата за обект "Магазин - Практикер" в гр. Пловдив. Общо количество панели - 2500кв.м. Доставка на окомплектовъчни детайли за оформяне прозорци, врати и ъгли и фуги по сградата.
Завършване: 2005г.

Клиент: "СТИЛ 96"
повече снимки
Хасково, България
Описание:

Изработка на метална конструкция и обшивки със стенни и покривни панели на фирма METECNO на обект: "Автоцентър Пристаойл", гр. Хасково. Обща покрита площ на обекта 800кв.м. Доставка и монтаж на стенни и покривни панели, включително светлопропускащи поликарбонатни плоскостипо покрив; както и завършващи детайли по сградата

Завършване: 2005г.

Клиент: "Aпекс-Сервиз" ООД
повече снимки
Пловдив, България
Описание: Изпълнение на обшивка със стенни и покривни панели на фирма METECNO на обект "Мгазин за резервни части със сервиз за мотокари и админстрация". Общата площ на покрив и стени - 3000кв.м. Доставка и монтаж на светлопропускащи поликарбонатни покривни панели от Италия. Доставка и монтаж на завършващи детайли по сградата; направа на седящи изолирани олуци.
Завършване: 2005г.

Клиент: САЛЕКС, гр. Бургас
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Складово-производствено хале с обща площ - 2500 м2. Изработка на носеща метална конструкция съобразена с изискванията на клиента; стенни и покривни панели тип “сандвич”, светлопропускащи покривни панели; поставяне на окомплектовачни детайли за завършен вид;

Завършване: 2004 г.

Клиент: АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ, гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Продължение на производствено хале с площ на покритата част 2500 м2. Изработка на носеща метална конструкция съобразена с изискванията на клиента; стенни и покривни панели тип “сандвич”; поставяне на окомплектовачни детайли за завършен вид; изграждане до ключ.

Завършване: 2004 г.

Клиент: ВИКТОРИЯ гр. Тетово, Македония
повече снимки
Тетово, Македония
Описание:

Производствен цех с обща покрита площ 800 м2. Изработка на носеща метална конструкция съобразена с изискванията на клиента; стенни и покривни панели тип “сандвич”; поставяне на окомплектовачни детайли за завършен вид; изграждане до ключ.

Завършване: 2004 г.

Клиент: Вагоноремонтен Пункт, гр. Бургас
повече снимки
Бургас, България
Описание:

Производствено хале за ремонт на вагони с обща покрита площ 1700 м2. Изработка на носеща метална конструкция съобразена с изискванията на клиента; стенни и покривни панели тип “сандвич”, придаване на завършен вид

Завършване: 2003 г

Клиент: БИОФАРМА КОНСОРЦИУМ ООД- гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Производствено-складово хале. Обща разгърната площ - 3200 м2 , смесена конструкция, покривни и стенни панели. Строителство, изработка и изграждане до ключ.

Завършване: 2003 г.

Клиент: РОСИЦА - гр. Севлиево
повече снимки
Севлиево, България
Описание:

Преустройство на авторемонтен завод - метална конструкция, покривни и стенни панели, покривни и светлопропускащи панели - обща площ 3600 м2 .

Завършване: 2003 г.

Клиент: ГОТМАР ЕООД - гр. Съединение
повече снимки
Съединение, България
Описание:

Производствено-складово хале. Обща разгърната площ - 2400 м2 . Покривни и стенни обшивки - послоен монтаж.

Завършване: 2002 г.

Клиент: ПОКРИТ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР - гр. Чирпан
повече снимки
Чирпан, България
Описание: Изработка и монтаж на метална конструкция, покривни панели, застроена площ 1150 м2 .
Завършване: 2002 г.

Клиент: СИМИД АГРО – гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Хлебозавод и сладкарски цех на площ от 5200 м2. , покривни и стенни панели, инженерингово изпълнение.

Завършване: 2002 г.

Клиент: ПРЕДАЧНА ФАБРИКА
повече снимки
Кърджали, България
Описание:

Цех за ситопечат. Покрита площ 1800 м2. Производство и монтаж на метална конструкция, покривни и стенни обшивки, послоен монтаж.

Завършване: 2001 г.

Клиент: КЦМ - гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Разширение на електролитен цех, площ 1780 м2, изработка и монтаж на метална конструкция, монтаж на покривни панели.

Завършване: 2001 г.

Клиент: "МИНЕРАЛИ ИНДУСТРИАЛИ БЪЛГАРИЯ"
повече снимки
Севлиево, България
Описание:

AMERICAN STANDARD INC. Завод за преработка на суровини с площ 2500 м2. Изработка и монтаж на метална конструкция. Строителство, изработка и изграждане до ключ.

Завършване: 2000 г.

Клиент: БУЛСАФИЛ - с. Скутаре
повече снимки
с.Скутаре, България
Описание:

Предачна фабрика. Изработка и монтаж на метални конструкции. Покриване на всички фасади и стрехи с панели – покрита площ 5200 м2.

Завършване: 2000 г.

Клиент: ХОТЕЛ ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС- гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Изработка и монтаж на металните конструкции. Първи етап - технически етаж, 1940 м2, 122 тона метална конструкция, изработка и монтаж. Втори етап - 134 тона метална конструкция за нов 5-ти етаж, покривна обшивка, послоен монтаж, 2200 м2. Строителство, изработка и изграждане.

Завършване: 1999 г.

Клиент: АЙГЕР - гр. Пловдив
повече снимки
Пловдив, България
Описание:

Производствено помещение. Покрита площ 4000 м2. Строителство, изработка и изграждане до ключ.

Завършване: 1999 г.

Copyright 2009 © Metalstroy Inc. All Rights Reserved