Доставка и монтаж на панели

„Металстрой“ АД си сътрудничи с едни от най-големите производители на панели и трапецовидна ламарина в Европа и предлага монтаж, като част от дейностите към изграждането на стоманени конструкции.