Изпълнение на строежи от първа група

„Металстрой” АД притежава удостоверение за изграждане на строежи първа група от първа до пета категория – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.