Консултантски услуги

„Металстрой“АД може да Ви помогне с консултация по разработката на Вашия проект:

  • с предварително проучване;
  • с финансова-икономическа обосновка на разходите;
  • с подготовка на окнчателна докуметация;
  • и много други.