Производство и монтаж на метални конструкции

„Металстрой“ АД произвежда метални конструкции по индивидуални проекти на Инвеститора; „Металстрой“АД разполага със собствени монтажни групи специализирани в монтажа на метални конструкции за сгради и съоръжения.